• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / Forum 2013: Voor het limaat handelen iedereen (...)

Forum 2013: Voor het limaat handelen iedereen heeft er baat bij

De klimaatveranderingen belangen ons allemaal aan! Als werknemer en als burger moeten we ons gedrag collectief en individueel aanpassen om de verwoestende gevolgen ervan in te perken.
De bewustwording van de klimaatuitdagingen is nodig en zelfs onmisbaar teneinde de toekomstige milieu-uitdagingen, sociale uitdagingen en economische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Elke mens en de toekomstige generaties moeten gelijk zijn t.o.v. de klimaatuitdagingen, ongeacht hun sociale statuut en waar ze wonen.
Ons maatschappelijke model betekent een enorm verbruik van natuurlijke rijkdommen, evenals talrijke vervuilingsvormen en dient in twijfel getrokken.
De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden om de broeikasgassenuitstoot van het BHG met 30% in 2025 te verminderen t.o.v. 1990. Ze heeft net een nieuw Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) goedgekeurd.
De vakbonden zorgen ervoor dat de bestrijding van de klimaatveranderingen gebeurt in het kader van een rechtvaardige overgang die rekening houdt met de sociale vooruitgang en de milieubescherming.
Hiervoor werkt een aantal afgevaardigden in de ondernemingen, meer bepaald i.v.m. o.a. mobiliteit, voeding, energie, fournituren en gebruikte producten.
De vakbondsorganisaties oefenen druk op de werkgevers en de politieke beslissers uit om de aanzet te geven tot de nodige veranderingen.
Om alle uitdagingen van morgen aan te gaan, nodigen we jullie uit op deze reflectiedag waarbij de verschillende klimaatuitdagingen, evenals de politieke achtergrond, aan bod zullen komen. Samen zullen we de mogelijke oplossingen en actiepistes
vanuit een syndicaal oogpunt onder de loep nemen.

Inlichtingen en inschrijving
ABVV Maria Vermiglio / maria.vermiglio@abvv.be - 02 213 16 76
ACV Christina Hosszu / christina.hosszu@acv-csc.be - 02 557 85 43
ACLVB Yaël Huyse / yael.huyse@cgslb.be - 02 210 01 02

PROGRAMMA

09:00 Inleiding van de dag, Myriam Gérard, Gewestsecretaris ACV-Brussel
09:15 “Le capitalisme peut-il empêcher la catastrophe climatique ? Quelle alternative ?” Daniel Tanuro medeoprichter van ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’
en auteur van ‘L’impossible capitalisme vert’
10:00 “De arbeiders een stem geven op de werkvloer, zowel voor de organisatie van het werk als voor de vergroening van de bestaande jobs.” Wiebe Eekman, ondervoorzitter Klimaatcoalitie, auteur van “Voor sociale rechtvaardigheid én klimaat”
10:45 Vragen en uitwisseling met de zaal
11:25 Het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), Thomas Eraly, vertegenwoordiger van de minister Evelyne Huytebroeck
12:10 Vragen en uitwisseling met de zaal
12:30 Besluiten van de voormiddag en voorstelling van de brochure “Brussel in transitie?” Philippe Vandenabeele, Gewestsecretaris ACLVB-Brussel
14:00 Thematische workshops :
– Welke mobiliteit voor het woon-werkverkeer? Bral VZW - Traject
– Hoe eco-verbruik op gang brengen of versterken binnen het bedrijf? RISE
– Energie-efficiëntie van de gebouwen
– aandachtspunt bij de restauratie of de bouw van een gebouw. Referentiecentrum Bouw – Groupe Kyoto
15:30 Sterke punten van elke workshop
16:00 Besluiten van de dag Philippe Van Muylder, Algemeen Secretaris ABVV-Brussel