• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten

Met de steun van Leefmilieu Brussel & Brussel-hoofdstedelijk gewest

Activiteiten

Om zijn doelstellingen te bereiken ontplooit het BRISE-netwerk verschillende activiteiten.
Het organiseert vormings- en sensibiliseringsbijeenkomsten rond milieu, een jaarlijks intersyndicaal forum en seminaries; het netwerk coördineert, leidt en ondersteunt de intersyndicale werkgroep KYOTO, lanceert en ondersteunt uitdagingen rond milieu binnen bedrijven en sensibiliseringscampagnes met het oog op
• het ontwikkelen van de syndicale vaardigheden van de afgevaardigden, door hen onderzoeks- en interventiemiddelen te bieden die ze bij onderhandelingen nodig hebben;
• het sensibiliseren van zoveel mogelijk werknemersvertegenwoordigers en stafmedewerkers voor de milieuproblemen in hun onderneming, door duurzame oplossingen voor te stellen.