• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Publicaties / Getuigenissen / Said Ghodjam – afgevaardigde OR bij Smurfit (...)

Said Ghodjam – afgevaardigde OR bij Smurfit Cappa

De BRISE-vorming heeft mijn visie op nogal wat dingen veranderd. Door deze vorming ben ik de dingen anders gaan bekijken zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ik ben nu meer bewust dat de milieuproblematiek van vitaal belang is. Vroeger stond ik niet voldoende stil bij het belang van het welzijn van de werknemers.
Ik werk in een omgeving met veel stof en heb om stofmaskers gevraagd.

Aanvankelijk had ik een eerder beperkte kijk op de dingen: ik zag vooral de problemen in de onderneming m.b.t. de documenten, de verloven, het financiële… ; ik zat vast in de dagelijkse routine. De vorming heeft me doen inzien dat het zich niet mag beperken tot dat soort van zaken. Er is meer dan dat: er bestaat ook iets als het milieu en als de onderneming zich hiervan niet bewust is, dan dient het toch haar bekommernis te zijn. Zo niet staan er ons nog problemen te wachten.

Onze machines maken veel lawaai wat voor problemen met de buren zorgt. We moeten tot een goede verstandhouding zien te komen tussen bedrijfsactiviteit en buurt. Er is vooruitgang, we proberen de geluidshinder te beperken. We hebben al een inventaris opgesteld van de machines die de geluidsnorm overschrijden, andere machines werden afgezonderd; voor sommige machines zijn we van 82 naar 52 decibels gedaald. De buren werden geïnformeerd, we proberen hen uit te leggen welk soort werk we doen en maken hen bewust dat ons lot verbonden is.

Op dit ogenblik proberen we een systeem te implementeren voor de behandeling van afvalwater.

Ik besteed ook meer aandacht aan de verslagen van het CPBW om, indien nodig, mijn collega’s hierover te kunnen interpelleren. Zo heb ik bijvoorbeeld een reportage gezien over de elektronische sigaret en heb het CPBW hierover aangesproken.
Ook bij mij thuis besteed ik meer aandacht.