• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Publicaties / Verbintenis van de Brusselse vakbonden voor (...)

Verbintenis van de Brusselse vakbonden voor het milieu

Het milieu minder belasten om onze impact op het klimaat te verminderen en de biodiversiteit te bewaren, de natuurlijke rijkdommen niet verspillen en alle vormen van vervuiling inperken: het zijn stuk voor stuk doelstellingen die van belang zijn voor ons aller huidig en toekomstig leven.

Een gezond leefmilieu is immers onontbeerlijk voor gezonde leef- en werkvoorwaarden en voor het algemeen welzijn.
Bedrijven hebben een merkbare weerslag op de omgeving waar ze gevestigd zijn. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat milieuzorg met betrekking tot de arbeidswereld: zorgen voor mobiliteit, energie- en waterbeheer, afvalbeheer, toezicht op de uitstoot van vervuilende stoffen.
De vakbonden zijn actoren in de bedrijven en ze zijn dan ook goed geplaatst om de sociale, economische en milieuproblemen aan te wijzen. Als werknemersorganisaties willen ze alle mogelijke acties steunen die gunstig zijn voor de werkgelegenheid en voor het milieu, zoals het creëren van nieuwe groene banen en het verrichten van
denkwerk over een nieuwe en milieuvriendelijke wijze van produceren en consumeren van goederen en diensten.

Met deze verbintenis geven de vakbonden hun wil te kennen om mee te werken aan de verbetering van het respect voor zowel het interne als het externe milieu van de onderneming.
Zo willen ze bijdragen tot het opbouwen van een solidaire, rechtvaardige en democratische samenleving die eenieder een hogere leefkwaliteit en meer welzijn biedt.

Concreet verbinden de Brusselse vakbonden zich ertoe om:

 • naast de sociale en economische kwesties, ook milieu-aangelegenheden op alle overlegniveaus in de besprekingen op te nemen
 • de werknemers en de militanten te sensibiliseren, te informeren en vorming te bieden met betrekking tot milieukwesties en daarbij rekening te houden met de eigenheid van de stad
 • hun afvaardigingen ertoe aan te sporen:
  — elk punt dat verband houdt met het milieu op de agenda van het CPBW te plaatsen
  — het investerings- en aankoopbeleid van het bedrijf op de agenda van de OR te plaatsen
  — de werkgever voor deze zelfde zaken tesensibiliseren en hem erover te informeren
 • het idee te steunen dat het milieu-aspect aan bod komt in de CAO’s
 • elk “ecologisch verantwoord” initiatief te steunen.