• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING

VORMING

De BRISE-vormingen zijn erop gericht de onderzoeksbekwaamheid, een kritische ingesteldheid en het vermogen tot syndicale actie op vlak van milieuzorg in het bedrijf te ontwikkelen.

Jaarlijks wordt een vorming aangeboden rond een thema dat verband houdt met de actualiteit, de bekommernissen van afgevaardigden en mogelijke actieterreinen. Zo vormt elke vakbond elk jaar zowat dertig afgevaardigden

2022 - Naar een energietransitie binnen de bedrijven

2021 - Hoe reageren in je bedrijf

2020 - Vorming geannuleerd door de pandemie

2019 - Naar Zero Waste in de bedrijven

2018 - Link Mobiliteit in Brussel - Werk en Leefmilieu

2017 - Duurzame energie, van productie tot consummatie

2016 - Gezondheid is een werkwoord

2014 - Recht op de stad

2013 - Duurzaam energiebeheer

2012 - Duurzaam waterbeheer en vakbondsactie

2011 - Duurzame voeding

2010 - Afvalpreventie en beheer in het bedrijf

2009 - Sociale aspecten van milieuzorg

2008 - Milieu - werk en geznondheid