• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING / 2010 - afvalpreventie/-beheer

2010 - afvalpreventie/-beheer

Voor een doelmatige uitvoering van de beleidsdoelstelling ‘duurzame ontwikkeling’
moet de concrete situatie op elk activiteitsterrein aangepakt worden. Afvalbeheer
vormt hierbij een cruciaal punt..

Het sociaal overleg kan de drijvende kracht worden achter een positieve dynamiek
inzake afvalbeheer in het bedrijf en zowel collectieve als individuele
gedragswijziging in de hand werken. Wat hiermee bespaard wordt, zou bovendien
aangewend kunnen worden voor verbetering van het welzijn van de werknemers,
wat deze dynamiek nog zou versterken.

Om de talrijke acties te belichten die reeds via het sociaal overleg werden
gerealiseerd en ook andere mogelijke ontwikkelingen te bekijken, worden
studiedagen georganiseerd waarop de afgevaardigden een informatie-update
krijgen, nuttige en concrete tools krijgen aangereikt en praktijkervaringen kunnen
uitwisselen zodat milieuzorg wordt geïntegreerd in de vakbondsactie.

Educatieve doelstelling:

-  Inzicht verwerven op vlak van afvalpreventie/-beheer met het oog op ingrijpen en actie voeren terzake.

Specifieke doelstelling:

-  Een reflectie- en debatruimte ontwikkelen.