• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING / 2008: Gezondheid - milieu - werk

2008: Gezondheid - milieu - werk

“Onzichtbaar maar niet ongevaarlijk”, zo kan het thema van deze studiedagen
worden samengevat. De lucht die we inademen kan immers verontreinigd zijn en
een weerslag hebben op onze gezondheid. Om de risico’s in te dijken, moeten we
eerst op de hoogte zijn van de verschillende vormen van vervuiling, de gevolgen
ervan voor de gezondheid kennen en weten hoe ze opgespoord kunnen worden.
Dan buigen we ons over de middelen tot preventie en sensibilisering om tot een
concrete aanpak te komen. De studiedagen worden afgesloten met een
intersyndicaal forum waarop ideeën en actievormen uitgewisseld kunnen worden.