• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING / 2013 - Duurzame energiebeheer

2013 - Duurzame energiebeheer

Klimaatveranderingen, natuurlijke rijkdommen die zeldzaam worden en uitgeput raken, (on)waardig werk, toegang tot energie, … Hoe duurzaam energiebeheer bevorderen? Op deze studiedagen gaan we na wat wereldwijd de uitdagingen zijn op vlak van energie en we bekijken ook hoe het zit voor Brussel. Dan verkennen we concrete acties die het vakbondsteam in gang kan zetten of dagelijks ondersteunen op de werkvloer. Als geen ander weet dit team immers sociale, economische en milieu-aspecten met elkaar te verbinden.

Algemene doelstelling van de vorming is: de afgevaardigden te ondersteunen
• bij de bewustwording van problemen en uitdagingen die verband houden met energie, zowel wat milieuzorg als wat sociale en economische aspecten betreft;
• bij het verzamelen van getuigenissen, ideeën en concrete acties; en ook bij het uitstippelen van actiepistes voor duurzamer energiebeheer in hun werkomgeving.

Bijzondere doelstellingen zijn: de afgevaardigden ondersteuning te bieden bij
• bewustwording en nadenken over (de bronnen en het gebruik van) energie en bij reflectie over de duurzaamheid van de huidige productie- en consumptie-methoden op sociaal, economisch en milieuvlak
• het nadenken over een energietransitie en concrete wegen die daartoe leiden
• inzicht in het algemeen wettelijk kader met betrekking tot energie op Europees en Brussels niveau
• het begrijpen van en nadenken over de specifieke Brusselse uitdagingen op vlak van energie en het identificeren van preventie-acties die gericht zijn op een divers publiek (gezinnen, particulieren, ondernemingen, overheidsdiensten, …)
• denkwerk over de sociaal-economische gevolgen van de privatisering van de energiesector: met name wat dit betekent voor de Brusselaars inzake prijs en toegang tot energie
• inzicht in het initiatief Rationeel EnergieGebruik (REG) en concrete bakens om te bepalen welke acties prioritair zijn in hun arbeidssfeer
• kennis van installaties en hun werking, voor een beter begrip van energiebeheer in een gebouw (verwarmingsinstallatie, waterverwarming, airconditioning, productie van hernieuwbare energie)
• afstemmen van het handboek energiebeheer in de tertiaire sector (met checklists) op toepassing in hun beroepscontext, zodat ze kunnen meewerken aan de diagnose, maar ook concrete acties kunnen voorstellen
• gebruik van een instrument voor energieboekhouding om de evolutie van het waterverbruik in het bedrijf te meten en ook van nut om de REG-maatregelen binnen hun vakgebied te evalueren
• uitwerken van actiemogelijkheden om bij te dragen tot duurzaam energiebeheer in hun beroepscontext.