• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING / 2011 - Duurzame Voeding

2011 - Duurzame Voeding

Voor een doelmatige uitvoering van de beleidsdoelstelling ‘duurzame ontwikkeling’
moet de concrete situatie op elk activiteitsterrein aangepakt worden. De
duurzaamheid van het voedingssysteem is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Duurzame voeding :

-  beperkt de impact van de consumptie op het milieu en zorgt dus voor een kleinere globale ecologische voetafdruk
-  wordt vervaardigd in sociale omstandigheden waarbij de rechten van de werknemers en hun families gerespecteerd worden
-  beschermt ieders gezondheid (werknemers, verbruikers, producenten..)
-  waarborgt een waardig in komen
-  zorgt voor lokale ontwikkeling.

Sociaal overleg over deze kwestie kan collectieve en individuele gedragswijzigingen in de hand werken en het democratisch en participatieproces in het bedrijf versterken.

Tijdens de studiedagen belichten we wat al via sociaal overleg is verwezenlijkt en bekijken we andere mogelijkheden. Doel is een globaal overzicht te geven van de problemen die verband houden met duurzame voeding in het bedrijf, om de vakbondsafgevaardigden de kans te bieden:

-  hun kennis uit te breiden, hun analyseervermogen aan te scherpen en hun argumenten i.v.m. duurzame voeding in het bedrijf aan te vullen;
-  de aanbevelingen in het dagelijks leven in de praktijk te brengen;
-  de informatie door te geven in hun bedrijf;
-  de vinger te leggen op problemen in hun bedrijf, mogelijke oplossingen voor te stellen en de betrokken spelers in beweging te krijgen.

Educatieve doelstellingen:

-  de afgevaardigden laten beseffen hoe belangrijk het is om over te schakelen naar duurzame voeding;
-  bespreken wat de gevolgen zijn van dergelijke initiatieven voor het milieu en op sociaal en economisch vlak, wereldwijd en plaatselijk;
-  getuigenissen verzamelen, denksporen aftasten en concrete acties uitdenken met het oog op denken en ageren binnen hun eigen beroepscontext.