• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Programma

Dag 1 – Inleiding rond duurzame voeding en aanpak van de gevolgen van de mondialisering op de landbouw

8.30 – 9 uur: Onthaal van de deelnemers

9 - 9.45 uur: Inleiding over de vormingsdagen en presentatie van Brise - Presentatie van de deelnemers

9.45 – 10.15 uur: Projectie van de film « Je mange donc je suis » van Vincent Bruno

10.15 – 10.30 uur: Pauze

10.30 – 12.30 uur: Globale uitdagingen voor de gemondialiseerde landbouw - FR - Dhr. Stéphane DESGAIN, Coauteur van de film « Je mange donc je suis », Onderzoeksgelastigde - Coördinator van het platform Souveraineté Alimentaire - Centre National de Coopération au Développement (CNCD) - 11.11.11

12.30 - 13.30 uur: Lunch

13.30 – 16.30 uur: Systemische aanpak van de duurzame voeding « Le jeu de la ficelle » – FR + NL
Dhr. Daniel CAUCHY - FR - Lesgever ontwikkelingseducatie en bedenker van het spel - Rencontre des Continents asbl
Mevr. Dorien PELCKMANS - NL - Educatief medewerker -v VELT vzw

Dag 2 – Biologische landbouw en acties rond duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8.30 – 9 uur: Onthaal van de deelnemers

9 – 10.30: Stand van zaken rond biologische landbouw en ervaringen met begeleiding van collectiviteiten inzake duurzame voeding - FR

BioForum

10.30 – 10.45 uur: Pauze

10.45 – 12.15 uur: Biologische landbouw op de boerderij: getuigenis – NL

Dhr. Jean-Pierre DE LEENER, Biologische landbouwer - Voorzitter van het Netwerk van Brusselse actoren voor een duurzame voeding (RABAD)

Secretaris van de Nationale Vereniging van Hoeveproducenten (NVHP)

12.15 – 13 uur: Lunch

13 – 16 uur: Bijeenkomst van actoren die betrokken zijn bij projecten die sociale aspecten koppelen aan biologische landbouw (korte ketens)

Bezoek aan de Ferme Nos Pilifs en de stadsboerderij Début des Haricots
Presentatie van de Ferme Nos Pilifs - FR - Dhr. Guy VAN MALLEGHEM, Verantwoordelijke Duurzame Voeding
Presentatie « Début des Haricots - FR - Début des Haricots vzw

16 – 17 uur: Terugkeer

Dag 3 – Eerlijke handel, link tussen voeding – gezondheid - budget en vakbondsactie op vlak van duurzame voeding

8.30 – 9 uur: Onthaal van de deelnemers

9h00 – 10.30 uur:Duurzame Voeding: stand van zaken rond eerlijke handel - FR - Dhr. François GRAAS, Gelastigde voor onderzoek en politiek pleidooi - eerlijke handel Oxfam-Wereldwinkels

10.30 – 10.45 uur: Pauze

10.45 – 12.30 uur: Duurzame voeding, gezondheid, milieu en budget – NL - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (CRIOC)

12.30 - 13.30 uur: Lunch

13.30 – 15.15 uur: Getuigenissen van vakbondsafgevaardigden over het thema duurzame voeding

15.15 – 16.30 uur: Perspectieven voor de vakbondsactie en terugblik op de vorming
Presentatie van de lijst met nuttige links
Uitwisseling en debat over vakbondsactie op vlak van duurzame voeding
Evaluatie
Conclusies