• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / VORMING / 2012- Water en syndicaal werk

2012- Water en syndicaal werk

Voor een werkbare aanpak van de beleidsdoelstelling duurzame ontwikkeling moet er in elk domein aan concrete situaties gewerkt worden. Duurzaam waterbeheer is een prioriteit.

Water is een waardevolle natuurlijke rijkdom. Slechts een klein gedeelte van al het water op aarde is toegankelijk voor de mens om in zijn behoeften te voorzien. Bovendien is het beschikbare water ongelijk over de planeet verdeeld.

Onze overconsumptie en de vervuilende stoffen die we gebruiken, zorgen ervoor dat de voorraad geleidelijk slinkt. Alle waterverbruik (door de huishoudens, de industrie, de landbouw, de dienstenbedrijven, …) leidt tot aantasting van deze natuurlijke rijkdom.

Voor de toekomstige generatie is het van levensbelang dat we deze natuurlijke rijkdom vrijwaren en opkomen voor algemene toegang tot water en waterzuivering.

De bedrijven zijn een belangrijke factor in de overconsumptie en de vervuiling van water.
Sociaal overleg in het bedrijf kan collectieve en individuele gedragswijzigingen op dat vlak in de hand werken en het democratisch en participatieproces in de onderneming sterken.

De studiedagen willen een globale, maar ook een lokale kijk geven op het probleem van duurzaam waterbeheer en de vakbondsafgevaardigden de kans bieden:

-  hun kennis te verruimen, hun inzicht aan te scherpen en meer argumenten te verwerven voor rationeel waterverbruik in het bedrijf;
-  de adviezen in dagelijkse praktijk om te zetten;
-  de informatie binnen hun bedrijf door te geven;
-  de problemen in hun bedrijf te identificeren, oplossingen voor te stellen en de betrokken actoren in beweging te krijgen.

Educatieve doelstelling is de afgevaardigden de mogelijkheid te bieden:

-  zich bewust te worden van het belang van deze problematiek;
-  te bespreken wat deze aanpak op gebied van milieuzorg, op sociaal en economisch gebied inhoudt, zowel op plaatselijk vlak als wereldwijd;
-  getuigenissen te horen, kennis te maken met denksporen en concrete acties, zodat ze denkwerk kunnen verrichten en acties uitwerken in hun arbeidsomgeving.