• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2007: Intersyndicaal forum “samen voor (...)

2007: Intersyndicaal forum “samen voor tewerkstelling, milieu en rationeel energiegebruik”

De geleidelijke vernietiging van ons milieu hangt af van de politieke keuze van een economisch ontwikkelingsmodel. Dat kan anders.
Voortaan moét de arbeidswereld gaan denken in termen van duurzame ontwikkeling: nu komt het erop aan om de tewerkstellingskwestie en de milieuzaak met elkaar te integreren.
Het vakbondswerk moet voortaan kaderen in een algemene visie (energiebesparing,
tewerkstelling, gezondheid, welzijn) en toekomstgerichte kijk (generatieoverschrijdende solidariteit) op ontwikkeling. Parallel daarmee moet de vakbond een obligate voortrekker worden in de verdediging van ons leefmilieu.
Om de Brusselse milieu-uitdagingen aan te gaan, verenigden de drie vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB) zich in een specifiek netwerk: BRISE (Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu).
Dat netwerk wil een ecodynamisch beleid binnen ondernemingen promoten dankzij de sensibilisering en opleiding van syndicale werknemers en kaderleden en dankzij acties.
Vooral Rationeel Energiegebruik (REG) biedt een doeltreffend antwoord op de huidige klimaatuitdagingen. Deze aanpak streeft naar energie-efficiëntie dankzij de aanmoediging van concrete acties in alle activiteitssectoren.
Energie besparen betekent minder kosten en meer middelen die ten gunste van de werknemers herverdeeld kunnen worden. REG spoort aan tot een beter overleg en betere sociale dialoog in ondernemingen, bevordert de werkgelegenheid in sector van de nieuwe technologieën die dergelijke besparingen mogelijk maken. Tot slot getuigt REG ook van maatschappelijk besef in die zin dat ze het behoud van de natuurlijke
bronnen voorstaat en daarmee meteen ook de levenskwaliteit en gezondheid van iedereen beschermt, niet alleen vandaag, maar ook op lange termijn.
In Brussel is de uitdaging des te groter… De energieprestaties van het Brussels energiepark scoren immers bijzonder laag: 70% van de CO2-uitstoot is rechtstreeks aan de gebouwen gekoppeld.