• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2006: Syndicale actie voor het leefmilieu

2006: Syndicale actie voor het leefmilieu

Het BRussels Intersyndicaal SEnsibiliseringsnetwerk voor het milieu (BRISE)
organiseert dit forum waarop we samen debatteren over hoe we milieuzorg kunnen opnemen in onze vakbondspraktijk, ook met het oog op het uitbreiden van de werkgelegenheid in sectoren die gunstig voor de gezondheid van de werknemers en ook milieuvriendelijk zijn.

We kunnen niet anders dan rekening houden met het milieu, in de eerste plaats omdat milieuzorg zelf een doelstelling is. Een tweede goede reden is dat economische en sociale besluitvorming toetsen aan milieuvereisten, voorwaarde is voor duurzame
werkgelegenheid. Dat is trouwens ook beter voor de gezondheid van de werknemers en de buurtbewoners; gezondheid en milieu zijn immers nauw met elkaar verbonden. Bovendien zijn de sectoren milieu en energie belangrijke hefbomen bij het scheppen en uitbreiden van nieuwe economische activiteiten, die moeilijk te delokaliseren zijn.

De doelstellingen van BRISE :

  • de werknemersafgevaardigden en ook de vakbondsleiding bewust maken van en opleiden in de milieuproblematiek op de werkplek en de mogelijke duurzame oplossingen;
  • syndicale bekwaamheid ontwikkelen door analyseen interventie-instrumenten aan te reiken, die nodig zijn bij onderhandelingen met de werkgevers over concrete maatregelen en actieplannen;
  • op sector- en intersectorniveau aan de bevoegde overheden economische maatregelen, maatregelen met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding voorleggen, voorstellen en aanmoedigen.