• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2008 : Milieu en gezondheid in de werkomgeving

2008 : Milieu en gezondheid in de werkomgeving

Interactie tussen gezondheid, milieu en de werkomgeving

Duurzame ontwikkeling omvat een economisch en sociaal ontwikkelingsmodel met milieuzorg ten behoeve van de huidige en komende generaties.
Daarbij hoort ook een luik milieugerelateerde gezondheidsproblemen op de werkvloer die het welzijn op het werkaantasten.
Bij de bewustwording van milieuproblemen en dus ook voor de bescherming van onze gezondheid in het algemeen, kan men niet meer om de vakbonden heen.
Het ABVV, ACV en ACLVB hebben een BR ussels Intersyndicaal SEnsibiliseringsnetwerk voor het milieu (BRISE ) opgericht om de Brusselse uitdagingen aan te gaan.
Dit netwerk heeft als doel de werknemers en vakbondskaders te sensibiliseren voor de milieuproblemen in de bedrijven, syndicale deskundigheid te ontwikkelen en op sector- en intersectorniveau hulpmaatregelen uit te werken, voor te
stellen en aan te moedigen.
Het forum 2008 zal daarom specifiek ingaan op de verschillende vormen van luchtverontreiniging, zowel buiten als binnenshuis, die een toenemend aantal luchtwegaandoeningen veroorzaken bij burgers en werknemers.
Wil men de gezondheidsrisico’s verminderen, dan moet men zich bewust worden van de detectiemethoden en nadenken over preventiemiddelen.
Daarbij moet het nauwe verband tussen het milieu en de gezondheid van de werknemers in aanmerking worden genomen.