• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2012: De Alliantie Werk-Milieu,aanzetten tot (...)

2012: De Alliantie Werk-Milieu,aanzetten tot een duurzame

De gewestregering, de vakbonden en de werkgeversorganisaties en nemen in de Alliantie Werk-Milieu samen de uitdaging aan om te zorgen voor een economische transitie.
Onze planeet raakt immers uitgeput. Voor de menselijke activiteiten worden de natuurlijke rijkdommen verbruikt aan een tempo dat hun natuurlijke herstelvermogen overstijgt. De fundamenten van de samenleving brokkelen af. Het overleven van
toekomstige generaties is bedreigd door een economische ontwikkeling die gericht is op ongebreidelde winst.
Er moet dus dringend een nieuw ontwikkelingsmodel worden uitgedacht. Noodzakelijke voorwaarde daarbij is de werkgelegenheid en de bij- en omscholing van de werknemers te waarborgen.
In Brussel moeten bij de overstap van het oude naar het nieuwe model, m.a.w. de economische transitie, vier of vijf belangrijke structurele uitdagingen aangepakt worden: de demografische uitdaging, de economische en sociale uitdaging
en de milieu-uitdaging en de culturele uitdaging.
Dit nieuwe ontwikkelingsmodel, dat rechtvaardig en duurzaam moet zijn, moet alle werknemers en stadsbewoners kwaliteitsvolle leef- en arbeidsvoorwaarden waarborgen.
De duurzame stad is een sociale stad die gekenmerkt wordt door: rechtvaardige economische stadsontwikkeling, betere arbeidsvoorwaarden en sociale rechten, meer
overheidsinvesteringen in collectieve dienstverlening en voorzieningen die daadwerkelijk instaan voor recht op gezondheidszorg, op wonen, op onderwijs en cultuur en de mobiliteitsproblemen oplossen…
Op dit forum willen we het in 2010 gestarte denkwerk voortzetten: over de transitie en over de gewestinstrumenten voor het verwezenlijken van deze transitie, en meer
bepaald over de “alliantie werk-milieu”. Die vertrekt van de vaststelling dat milieuzorg een belangrijke bron van kwaliteitsvolle en meestal niet delokaliseerbare werkgelegenheid en van economische ontwikkeling vormt. Er werden al meerdere belangrijke richtingen aangegeven: duurzame bouw, water, afvalbeheer.
Het forum wil vanuit concrete voorbeelden ook de syndicale prioriteiten formuleren en bepalen welke strategieën en acties binnen de bedrijven gevoerd moeten worden.