• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2010: Een rechtvaardige economische over gang (...)

2010: Een rechtvaardige economische over gang voor Brussel?

EEN RECHTVAARDIGE ECONOMISCHE OVER GANG VOOR BRUSSEL?

De uitputting van de natuurlijke rijkdommen en de klimaatopwarming, beide een gevolg van onze productiewijzen, brengen het duurzaam voortbestaan van de planeet en de toekomst van de komende generaties in gevaar. Naast de enorme sociale uitdaging, namelijk gelijkheid beogen, staan we dus ook voor een ontzaglijke ecologische uitdaging.
Vandaag moet de koerswijziging ingezet worden. Het wordt de hoogste tijd om naar een ander ontwikkelingsmodel over te stappen.
Uiteraard moeten we het eerst eens worden over dit nieuwe model en moet de overstap in goede banen geleid worden : dit noemt men de economische overgang.
Deze economische overgang moet er in de eerste plaats op gericht zijn ons consumptiegedrag te veranderen (we kopen te veel en niet duurzaam). We moeten ook geleidelijk af van bepaalde productiewijzen die ethisch en/of ecologisch
onverantwoord zijn. En tot slot moet deze nieuwe economie meer sociale rechtvaardigheid nastreven.

De vakbeweging staat voor talrijke vragen, zoals:

  • Wat produceren, dat sociaal nut heeft en economisch verantwoord is?
  • Waar en hoe produceren?
  • Hoe een groot stadsgewest als Brussel herinrichten, zodat er een gezonde mix van stadsfuncties ontstaat (werken, wonen, handel, vrijetijdsbesteding, enz.) en het aantal vervuilende verplaatsingen teruggedrongen wordt?
  • Hoe de vakbondsactie organiseren in kleinere bedrijven die in deze woonzones gevestigd zijn?
  • Welke sociale begeleiding regelen om de werknemers om te scholen?

Deze vragen zijn een belangrijke zorg voor de vakbonden.
Daarom wijdt het BRrussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu zijn 5e forum aan het thema economische overgang.
Zowel de inzet en de doelstellingen als de praktische verwezenlijking ervan, komen aan bod.