• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / 2009: Milieu- en sociale uitdagingen

2009: Milieu- en sociale uitdagingen

De geleidelijke achteruitgang van het milieu houdt verband met de politieke keuze voor een bepaald model van economische ontwikkeling.
Het zou anders kunnen zijn. De arbeidswereld moet vanaf nu nadenken over duurzame ontwikkeling: het gaat erom de werkgelegenheidskwestie en de milieukwestie te integreren.
De omvang van de aangekondigde natuurlijke ontregelingen (verhoogd zeeniveau, toenemende droogte of overstromingen, cyclonen, tyfoons) zal voor politieke onlusten (toenemende kansen op wereldconflicten wegens o.a. migraties), economische ontregelingen (spectaculaire daling van de landbouwproductie in het zuiden) en daardoor ook sociale onrust zorgen. Milieu-achteruitgangen en sociale achteruitgangen
gaan gepaard met elkaar.
De doorslaggevende oplossingen zijn uiteraard een verantwoordelijkheid van onze regeringen, maar het is vast ook mogelijk om zowel individuele attitudes als collectieve acties in het kader van het werk teweeg te brengen.
De vakbond is daardoor een onvermijdbare actor geworden voor de verdediging van het milieu binnen het bedrijf.
Nadenken over innovatieve oplossingen is de bedoeling van
dit forum.