• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Programma

8h30 : Ontvangst
9h00 : Waarom is dit thema belangrijk voor de vakbonden vandaag dedag? Myriam Gérard, Gewestsecretaris ACV-Brussel

Milieu en sociale uitdagingen: de regering van het Brussels Hoofds tedelijk Gewest en de combinatie tussen tewerkstelling, milieu, energie en huisvesting, E. Huytebroeck, Minister belast met Leefmilieu, energie, waterbeleid, stadsvernieuwing, huisvesting, brandbestrijding en dringende medische hulp

9h30 : De overgang tot een groene economie: perspectieven, Xavier Dupret, Onderzoeker Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative (GRESEA)

10h30 : Pauze

10h45 : Milieu-uitdagingen: beter en anders consumeren om de Noord- Zuidon gelijkheid te verminderen, Pierre Ozer, Doctor in de aardrijkskunde, onderzoeker bij de afdeling Wetenschappen en milieubeheer, universiteit Luik

12h15 : Voorstelling van de workshops van de namiddag Barbara de Radiguez

12h20 : Besluit van de werkzaamhenden van de ochtend, Philippe Vandenabeele, Gewestsecretaris ACLVB-Brussel

12h30 : Lunch

13h30 : Intersyndicaal werk in workshops:

  • Groene fiscaliteit: hoe kan een vakbondsafgevaardigde zich positioneren tegenover de ecocheques?
  • Combinatie tewerkstelling en milieu: hoe kunnen de vakbonden dit initiatief ondersteunen? (tweetalig) Welk type verbruik aanmoedigen binnen het bedrijf als vakbonsafgevaardigde? Enkele ervaringen uitgelegd door afgevaardigden van de Kyoto-groep
  • Wat verstaat men onder “duurzame ontwikkelingsonderneming”? (tweetalig)

15h30 : Pauze

15h45 : De Kyoto-groep. Voorstelling van de groep en de realisaties ervan: technische fiches,sensibiliseringshulpmiddel bestemd voor vakbondsafgevaardigden

Synthese van de workshops.
Elementen van antwoord op de oorspronkelijke vraag in elke workshop

16h00 : Syndicale besluiten en perspectieven, Philippe Van Muylder, Algemeen secretaris ABVV-Brussel