• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Programma

8.30 Ontvangst

9.00 Toespraak door Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brussels Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu Energie en Waterbeleid

9.15 Voorstelling van de krachtlijnen van de studiedag

  • Myriam Gérard, gewestsecretaris van het ACV Brussel
  • Philippe Van Muylder, algemeen secretaris van het ABVV - Brussel
  • Philippe Vandenabeele, gewestsecretaris van de ACLVB - Brussel

9.30 “Het verband tussen REG en de opwarming van de aarde”; Jehan Decrop, studiedienst van het ACV

10.15 “Europese strategieën inzake REG en de impact op de werkgelegenheid”, Alain Mestre en Christian Duchene, economische deskundigen
van het bureau SYNDEX, Frankrijk

11 Pauze

11.30 “Verband tussen de ecologische uitdagingen en de sociale uitdagingen", Fre Maes, studiedienst van het ABVV

12.15 Debat met de zaal

12.45 Lunch

13.45 “De energieprestaties van gebouwen”; Grégoire Clerfayt, kabinet van minister E. Huytebroeck

14.15 “De REG-premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de filosofie daarachter”, Xavier Meersseman, facilitator REG, dienstensector

14.45 Rapporten van de opleidingen en de KYOTO-groep

15.00 “Integratie van energievormen en REG in gebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest”, Michel Huart, algemeen secretaris, APERe, vzw

15.30 Debat met de zaal

15.45 Conclusie en voorstelling van gemeenschappelijke standpunten

  • Myriam Gérard, gewestsecretaris van het ACV Brussel
  • Philippe Van Muylder, algemeen secretaris van het ABVV - Brussel
  • Philippe Vandenabeele, gewestsecretaris van de ACLVB- Brussel