• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / Forum 2014-2015: Samen voor het recht op de (...)

Forum 2014-2015: Samen voor het recht op de stad: Welke allianties tussen arbeid en milieu in Brussel?

op 2 maart 2015
Internationaal Auditorium
Albert II-Laan, 5
1210 Brussel

BRISE boog zich in 2014 over het recht op de stad als een hefboom voor een democratische stadsplanning in dienst van de hele gemeenschap, en niet enkel van een handvol privéspelers. Doel: ervoor zorgen dat de burgers, en om te beginnen de meest kwetsbare groepen, zich hun leefomgeving weer kunnen toe-eigenen. In 2015 gaan we op de ingeslagen weg verder. We zullen nagaan welke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn om dit recht op de stad in de praktijk te brengen. De dichtheid van een grondgebied kan een troef zijn voor rationeler energieverbruik, maar ze vergt grote waakzaamheid in verband met de gemaakte beleidskeuzen zodat die geen segregatie in de hand werken. Men moet voorrang geven aan een stedelijke economie die het leefmilieu in onze stad verbetert. Daarbij mag het milieu niet beperkt worden tot een technologisch gegeven, maar moet het beschouwd worden als een goed dat de gemeenschap toebehoort en de maatschappelijke vooruitgang bevordert. Hoe zorg je voor betere toegang tot werk en betere arbeidsvoorwaarden terwijl je tegelijk het leefmilieu vrijwaart en verbetert? Welke verbonden moeten we smeden tussen werkers en bewoners, tussen vakbonden en milieu- en stadsverenigingen,om het recht op de stad vorm te geven?

PROGRAMMA
09:00 : Inleiding, Philippe Van Muylder, Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel

09:15 : “Welke economische groei voor welke sociale vooruitgang?”, Gilles Van Hamme (ULB) en Tim Cassiers (VUB)
+ debat met de zaal

10:15 : “Werkwijzen voor een kringloopeconomie in het Brussels Gewest” …
+ debat met de zaal

11:15 : “De economische democratie veroveren”, Matthias Lievens
+ debat met de zaal

12:15 : Afsluiting van de ochtend, Philippe Vandenabeele, Gewestelijk Secretaris van ACLVB-Brussel

12:45 Lunch

14:00 Themaworkshops:
• Welke maakactiviteit ten dienste van de stad? - Spreker: ... - Gespreksleider: Claire Scohier
• Voor een stad met gemeenschappelijk bezit – Spreker: Dominique Nalpas – Gespreksleider: Christina Hosszu
• Voor een kringloopeconomie in het Brussels Gewest – Spreker: … - Gespreksleider: Yaël Huyse
• Welke allianties opdat de werkers greep krijgen op hun leefomgeving? Spreker: Matthias Lievens – Gespreksleider: Peter Bostyn

16:00 : Syndicale besluiten en toekomstvooruitzichten, Myriam Gérard, Gewestelijk Secretaris van ACV-Brussel