• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / DE BRISE FORUMS / Forum 2015-2016: Internationaal klimaatakkoord

Forum 2015-2016: Internationaal klimaatakkoord (COP21):Welke gevolgen voor werknemers en ondernemingen?

Het BRISE-forum (Brussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering rond Milieu) buigt zich dit jaar over de COP21 en de gevolgen ervan in Brussel.
2015 werd besloten met de 21e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP21). Aan het einde van deze conferentie, waarop 195 landen te gast waren, werd door de deelnemers overeengekomen de klimaatopwarming tot 2°C te beperken, met de belofte bijkomende inspanningen te doen om onder de lat van 1,5°C te blijven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dit akkoord onderschreven. Een nieuw Lucht-Klimaat-Energieplan werd op poten gezet.
Hoe zullen we - politieke verantwoordelijken, sociale partners en werkgevers - alles in het werk stellen om deze uitdaging het hoofd te bieden? Welke zijn onze actieterreinen? Na een inleiding betreffende de klimaatovereenkomsten en de voorstelling van het Lucht-Klimaat-Energieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen we de engagementen, de huidige en mogelijke verwezenlijkingen, evenals de lacunes en verbeteringen samen bespreken.
Dit forum wordt georganiseerd in samenwerking met Econosphères ‘het netwerk dat andere economieën wil doen leven’.
8u30: onthaal
9u00: inleiding - Philippe Van Muylder, Algemeen secretaris ABVV-Brussel
9u10: toespraak door Mevrouw Céline Fremault, Brussels minister belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Gezin en Personen met een handicap
9u30: analyse van het COP21-klimaatakkoord door Jonathan Lambregs, Bond Beter Leefmilieu
10u15: pauze
10u45: Econosphère - Kévin Maréchal, Econoom, Centre d’Etudes Economiques et sociales de l’Environnement, ULB - ‘Economie du changement climatique … et changement de climat en économie ?’ (Economische aspecten van de klimaatverandering … en klimaatverandering in de economie?)
11u25: syndicale reacties
11u45: debat met de zaal
12u15: conclusies van de voormiddag - Philippe Vandenabeele, Algemeen secretaris ACLVB-Brussel
12u30: maaltijd
13u30: voorstelling van het Lucht-Klimaat-Energieplan door Julien Guillaume, Kabinetsattaché van Minister Céline Fremault, cel Milieu & Energie
14u00: hoe kan dit plan worden toegepast in de volgende sectoren:
• mobiliteit - BRAL
• economie – Inter Environnement Bruxelles, Stéphanie Dhaenens
• onderneming - 21 Solutions, Manu Mengoni
• energie
15u20: debat met de zaal
15u50: slot - Philippe Vansnick, Adjunct-verbondssecretaris ACV-Brussel-Halle-Vilvoorde
(er wordt in simultaanvertaling voorzien)
Info en inschrijvingen:
ACLVB, Yaël Huyse – yael.huyse@cgslb.be
ACV, Christina Hosszù – pascale.demol@acv-csc.be
ABVV, Kobe Martens – maria.vermiglio@fgtb.be