• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Programma

8:30 Onthaal + inschrijving

9:00 Inleiding – Myriam Gérard, gewestsecretaris ACV Brussel

9:15 Inbreng van het recht op voedsel voor de overgang naar duurzame voedselsystemen. Gaetan Vanloqueren, speciale UNO-rapporteur inzake recht op voedsel

9:45 Actieprogramma rond duurzame voeding in Brussel; welke strategieën?
Catherine Rousseau, afgevaardigde kabinet Huytebroeck

10:15 Implementatie projecten duurzame voeding (duurzame kantines, project green cook,…) Joëlle Van Bambeke en Joke De Ridder van het Departement duurzame consumptie en eco-gedrag van Leefmilieu Brussel.

10:45 Vragen en feedback uit de zaal

11:00 Pauze

11:15 Europese perspectieven. Arnd Spahn, Sectoral Secretary for the Agriculture sector, EFFAT

11:45 Vragen en feedback uit de zaal

12:00 Presentatie namiddagateliers door de moderator

12:05 Synthese door Philippe Vandenabeele. Gewestsecretaris ACLVB Brussel

12:20 Lunch

13:30 Intersyndicale werkzaamheden in ateliers:

  • Rencontre des continents vzw en Velt vzw, "jeux de la ficelle", (een atelier in NL , een in het FR)
  • Max Havelaar, Vredeseilanden, campagne binnen ondernemingen (FR/NL)
  • EVA vzw , veggie donderdagen, initiatieven binnen ondernemingen (FR/NL)

15:30 Sterke punten van elk atelier.

16:00 Syndicale conclusies en perspectieven. Philippe Van Muylder,algemeen secretaris ABVV Brussel