• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / Awareness Campaign / Ik hoor mezelf niet meer nadenken: verminder (...)

Ik hoor mezelf niet meer nadenken: verminder lawaai op het werk

Lawaai is een niet te onderschatten vorm van milieuhinder. Het beïnvloedt rechtstreeks de levenskwaliteit en de gezondheid van levende wezens. De waarneming ervan is subjectief en de tolerantie ervoor verschilt van persoon tot persoon.
De gevolgen van lawaai op de gezondheid kunnen zijn:
-  Fysiologisch : beïnvloedt het humeur, bron van stress, wijzigt het gezichtsveld, kan de bloeddruk verhogen, ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, krampen,…

-  Psychosomatisch en lichamelijk: verminderde aandacht, vermoeidheid, irritatie, slaapstoornissen

-  Auditief: Gehoorverlies is onomkeerbaar. Er wordt geschat dat ongeveer 13% van de bevolking lijdt aan verminderd gehoor. De veroudering en de blootstelling aan lawaai zijn de twee voornaamste oorzaken.

PDF - 220.9 kB
Fiche vakbondsactie: Geluidshinder op het werk