• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Activiteiten / Awareness Campaign / Doordacht verbruiken, minder verspillen, (...)

Doordacht verbruiken, minder verspillen, aangenamer werken

Samen met de afgevaardigden van de Kyotogroep (een werkgroep met ervaren afgevaardigden die gebeten zijn door het milieuvraagstuk) voert het BRISE-netwerk (Brussels Intersyndicaal netwerk voor Sensibilisering rond milieu) in 2015 een sensibiliserende campagne over afvalbeheersing. Vakbonden laten zich steeds meer in met milieuvraagstukken op de werkvloer. En dat is een goede zaak, want ondernemingen spelen een cruciale rol bij de oplossing van die milieuvraagstukken. Een duurzame onderneming voorkomt afval, hergebruikt of recycleert het. En hoewel bedrijven door de regelgeving verplicht worden hun afval te sorteren gaat het soms nog wel eens mis. Onze manier van produceren en consumeren is enkel houdbaar wanneer we er in slagen de ecologische draagkracht van onze planeet te respecteren. Als afgevaardigde en militant sta jij op de eerste rij om verspilling van materialen en energie vast te stellen en om voorstellen te doen hoe het beter kan.
Met deze campagne reiken we je het nodige materiaal aan om de werknemers en de ondernemingsleiding te sensibiliseren over duurzaam afvalbeheer:

- Een muurkalender (maart 2015 – februari 2016) die je toelaat om de twee maanden een nieuw thema onder de aandacht te brengen. De zes thema’s zijn kantoorgerei, duurzame voeding, composteren, mobiliteit, plastic bekers en digitaal afval. Bevestig de muurkalenders op een goed zichtbare plaats en moedig je collega’s aan om dat ook te doen.
- Een affiche die je eveneens gemakkelijk op een goed zichtbare plaats in de onderneming kan aanbrengen
- We hebben ook een set van 6 bladwijzers gemaakt. De 6 bladwijzers illustreren de zes thema’s van de campagne. Deel ze met je collega’s.